Η Εταιρεία

H itΧproject ιδρύθηκε το 2011 με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης και υποστήριξης επιχειρήσεων και τον εξοπλισμό αυτών με προϊόντα πληροφορικής και τεχνολογίας.