Υποστήριξη Επιχειρήσεων 1

  1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

·       ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (υπολογιστές, εκτυπωτές, δίκτυο, τηλ. κέντρο)

  1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & ESHOP 

·       ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

·       ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ESHOP ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (SKROUTZ, FACEBOOK, MAILCHIMP, GOOGLE …)

·       ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – SERVER MONITORING

·       ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ WEB SERVER

·       ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΠTΥΞΗ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (NGINX, PHP, MYSQL, REDIS …) ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤOΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

·       ΑΣΦΑΛΕΙΑ – BACKUP – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ